Χαλκίδα, μια πόλη γέφυρα δύο στεριών και δύο θαλασσών | mazi travel
Στερεά Ελλάδα, Χαλκίδα

Χαλκίδα