Βαυαρία - Πράγα - Βερολίνο [6ημ.]

Βαυαρία - Πράγα - Βερολίνο