XpRience Thess
07 Δεκέμβριος 2022

XpRience Thess

Το Mazi Travel συμμετέχει ως Συντονιστής Εταίρος στην υλοποίηση του Έργου XpRience Thess.

Το XpRience Thess είναι Έργο ΕΣΠΑ, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ και από Εθνικούς Πόρους. Η υλοποίησή του πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας. Το Έργο έχει διάρκεια 24 μήνες και ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2021.

Θεματική του Έργου

Το XpRience Thess αναπτύσσει ένα εναλλακτικό θεματικό τουριστικό προϊόν, που αποτελείται από περιπατητικές διαδρομές με ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, στοχεύοντας στην ανάπτυξη του Βιώσιμου Πολιτιστικού Τουρισμού και στην προσέλκυση επισκεπτών νεότερης ηλικίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, στο πλαίσιο του Έργου δημιουργούνται Εφαρμογές Εκτεταμένης Πραγματικότητας οι οποίες θα είναι ενσωματωμένες στις περιπατητικές διαδρομές.

Βασική θεματική των ξεναγήσεων, που θα πραγματοποιούνται από διπλωματούχους ξεναγούς, είναι η ιστορική εξέλιξη των τριών θρησκευτικών κοινοτήτων (Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Χριστιανοί) της Θεσσαλονίκης κατά την ιστορική περίοδο 1850 - 1950. Κάθε διαδρομή θα πραγματοποιεί στάσεις σε τουλάχιστον 10 σημεία ενδιαφέροντος και θα έχει διάρκεια έως τέσσερις ώρες.

Οι Εφαρμογές Εικονικής Πραγματικότητας (VR) και Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) θα εμπλουτίζουν τις ξεναγήσεις με 3D animations, videos, audio και αφηγήσεις. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι συμμετέχοντες θα βιώνουν μία μοναδική εμπειρία ξενάγησης, κατά την οποία θα μπορούν να συνδέουν τις τοποθεσίες που επισκέπτονται, με ιστορικά γεγονότα και μνημεία, όπως αυτά αναδομήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου και αποτελούν σημεία αναφοράς μέχρι και σήμερα. Επιπρόσθετα, αναπτύσσεται Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που θα λειτουργεί ως χάρτης των περιπατητικών διαδρομών, με Εκτεταμένη τρισδιάστατη πληροφορία, που θα καθοδηγεί τους επισκέπτες, παρέχοντάς τους χρήσιμα στοιχεία για την περιοχή.

Η ιστοσελίδα του Έργου, http://xpriencethess.eu περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή του Έργου και σχετικές τεχνικές πληροφορίες, ενώ η παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πραγματοποιείται μέσω σελίδας στο Facebook. Παράλληλα, με τις Εφαρμογές Εκτεταμένης Πραγματικότητας, αναπτύσσονται τα αφηγήματα που θα πλαισιώσουν τις ξεναγήσεις, με πρωταγωνιστές, φανταστικά πρόσωπα, των οποίων η ζωή εκτυλίσσεται την περίοδο 1850 – 1950, που αποτελεί τη θεματική ιστορική περίοδο του Έργου.

 thess 3b

Εταίροι του Έργου

Στο εταιρικό σχήμα συμμετέχουν το Mazi Travel & Events ως Συντονιστής Εταίρος, το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μέσω του Εργαστηρίου Τοπογραφίας (LabTop) του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Η εταιρία Mazi Travel, έχει συμπληρώσει περισσότερα από 30 χρόνια δράσης στον χώρο του Τουρισμού και τα τελευταία εφτά χρόνια συμμετέχει στην υλοποίηση καινοτόμων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Κύριο αντικείμενο των εργασιών της εταιρίας αποτελεί ο Εισαγόμενος Τουρισμός, διαθέτοντας μεγάλο δίκτυο συνεργατών σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον τομείς δραστηριοτήτων αποτελούν, τα επιχειρηματικά ταξίδια, τα ταξίδια επιβράβευσης, αλλά και οι ατομικές και ομαδικές εκδρομές. Το Mazi Travel αναπτύσσει επίσης, νέα, θεματικά προϊόντα, και υλοποιεί ιδιαίτερα απαιτητικά τουριστικά προγράμματα.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚEΤΑ) είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην Ελλάδα στους τομείς της Πληροφορικής, Τηλεματικής και Τηλεπικοινωνιών, με μακρά εμπειρία σε πολλά Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά Έργα. Δραστηριοποιείται σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών τομέων όπως η Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Όραση Υπολογιστών, Αναγνώριση Προτύπων και Μάθηση Μηχανής, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα και Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων. Από την ίδρυσή του, το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. / Ι.Π.ΤΗΛ. έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 380 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περισσότερα από 220 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από ελληνικά Εθνικά Προγράμματα, καθώς και Συμβουλευτικές Συμβάσεις Υπεργολαβίας με τον ιδιωτικό τομέα.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με το Εργαστήριο Τοπογραφίας (LabTop) του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, αναπτύσσει μεθοδολογίες, που συμβάλλουν σε θεωρητικό, αναλυτικό υπολογιστικό καθώς και ερευνητικό επίπεδο στην πρόοδο και την εξέλιξη των επιστημών, εν προκειμένω, αποτυπώνοντας και τεκμηριώνοντας πληθώρα μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας του Εργαστηρίου διδάσκονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο αποτελώντας σημαντικά εφόδια για τους νέους μηχανικούς.

thess 2b

Η ιστοσελίδα του Έργου περιλαμβάνει την αναλυτική περιγραφή του Έργου και σχετικές τεχνικές πληροφορίες, ενώ η παρουσία στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης πραγματοποιείται μέσω σελίδας στο Facebook. Παράλληλα, με τις Εφαρμογές Εκτεταμένης Πραγματικότητας, αναπτύσσονται τα αφηγήματα που θα πλαισιώσουν τις ξεναγήσεις, με πρωταγωνιστές, φανταστικά πρόσωπα, των οποίων η ζωή εκτυλίσσεται την περίοδο 1850 – 1950, που αποτελεί τη θεματική ιστορική περίοδο του Έργου. 

Για περισσότερα νέα, ακολουθήστε το XpRience Thess στο FB: [https://www.facebook.com/XpRienceThess] και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας [www.xpriencethess.eu]